Hazine Arazisi Kiralama

Mayıs 18, 2020 Yetkili Eksper 0

Ülkemizde hazineye ait dev tarım arazileri boş ve atıl durmaktadır. Devletimiz bu arazilerin tarım ve diğer uygun faaliyetlerde işletilmesi için hazine arazilerini belli bir süreliğine ve şartlarla kiraya vermektedir. Böylece hazine arazileri atıl kalmamakta, ülke tarımı büyükmekte ve gelişmektedir. Aynı zamanda yerelde arazilerin en verimli şekilde işletilmesi, bölünmemesi, iş gücü […]

Tarla Kiralama ve Sözleşme Örneği

Mayıs 18, 2020 Yetkili Eksper 0

Tarla kiralama ülkemizde oldukça yaygın bir çiftçilik faaliyetidir. Atıl durumda olan ya da kullanımı zorluklara sahip olan tarlalar, bu işe gönüllü olan ya da imkanı olanlar tartından makul bedeller ve anlaşmalarla kiralanabilmektedir. Tarlalar ekim-biçim için kiralanmakta olup bu işlemler sözleşme ve noter aracılığı ile yapılmakta ve tarla mülk sahibi ve […]